Gezond Groeien

Strategisch, organisatorisch en financieel

Onze expertise

Stilstand is achteruitgang. Is groei dan een doel op zich? Zeker, want gezond groeien doe je zowel kwantitatief als kwalitatief. Zelfstandig, via samenwerking of overname(s). Uitdagingen ontstaan als de balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve groei zoek is, beide tekortschieten of bij samenwerking, overname en fase-overgang.
HCH management heeft de multidisciplinaire kennis, ervaring én creativiteit die nodig is om die uitdagingen aan te gaan. Oplossend of preventief. Met advisering, begeleiding of (tijdelijk) management in deze (klikbare) domeinen:

Swot-analyse?

Waar liggen de kansen en bedreigingen voor jouw organisatie de komende 3 tot 5 jaren? Hoe matchen deze met de sterke en zwakke punten van je organisatie?

Strategie?

Ben je zoekende naar de juiste strategie voor je organisatie? Vraag je je af hoe je de toekomstbestendigheid kunt vergroten? Of welke strategie de waarde maximaliseert?

Samenwerking?

Hoe kun je kansrijke concepten ontwikkelen voor strategische samenwerking? Ben je op zoek naar strategische partners? Hoe geef je een dergelijke samenwerking vorm?

Overname?

Beoog je een overname, koop of verkoop? Zoek je kandidaten? Of zit je al in het traject? Mis je de multidisciplinaire overview en tactische ervaring die zo cruciaal is bij overnames?

Positionering?

Wat is de meest kansrijke positionering voor je organisatie gelet op de marktontwikkelingen? Heeft je organisatie de potentie op die te bereiken? Hoe kan deze bereikt worden?

Kanalen en verdienmodellen?

Ga je B2B, B2C of hybride? Ga je online, offline of hybride? Op welk level in de klant kolom is je waardepropositie het sterkst? Welke verdienmodellen zijn er mogelijk op elk level?

KPI-sturing en sturingsdata?

Hoe stuur je effectief op Key Performance Indicators (KPI)? Welke KPI's moet je dan nemen? Hoe meet je en systematiseer je deze? Hoe bepaal de benchmarks voor de KPI's?

Financiering?

Is je organisatie op zoek naar financiering? Vraag je je af wat de optimale financieringsstructuur op korte en lange termijn? Klopt de relatie tussen je verdienmodel en financiering?

Groeistrategie?

Waar liggen de groeikansen voor je organisatie? Welke strategie kan benut die kansen het beste? Wat betekent dit voor je marketing, organisatie, verdienmodel en financiering? 

Groeistuipen (voorkomen)?

Stevig aan het groeien maar tegelijk organisatieproblemen? Of gaat de groei ten koste van kwaliteit? Heb je hierbij hulp nodig of wil je deze groeistuipen juist voor zijn?

Te weinig groei?

Blijft de groei stevig achter bij de verwachting? Was je plan te ambitieus of klopt je strategie niet? Welke strategiewijzigingen kunnen die groei wel realiseren?

Groei managen?

Heb je moeite met het managen van de groei? Is je organisatie optimaal in gericht voor de groei? Welke KPI's heb je hierbij nodig met welke actualiteit en frequentie? 

Roll out plannen?

Wil je groeien door een roll out van meerdere vestigingen of eenheden? Of zit je er al midden in en ervaar je uitdagingen? Wat is voor jouw organisatie de beste roll out vorm?

Professionaliseren?

Is je organisatie de vorige fase ontgroeid en is professionalisering hard nodig? Of wil je anticiperen op een volgende fase door vooraf te professionaliseren?

Innovatie?

Is innovatie voor jouw organisatie van strategisch belang? Hoe organiseer je innovatie als een continue activiteit? Hoe kom je tot succesvolle innovaties en hoe screen je ze?

Organisatievernieuwing?

Vragen de ontwikkelingen in de markt/omgeving of in je aanbod om een vernieuwing van de organisatiestructuur, -cultuur of van een deel van het team? Zoek je externe expertise in hierbij?

Digitalisering?

Kan je organisatie nog voordelen behalen uit (verdere) digitalisering van processen? Of moet er een inhaalslag worden gemaakt om mee te kunnen? Hoe dit aan te pakken?

Veranderingstraject?

Staat je organisatie voor belangrijke veranderingen? Hoe organiseer je zo'n veranderingstraject? Hoe creëer je draagvlak hiervoor? Hoe ga je om met weerstanden?

Ondernemender worden?

Hoe maak je je organisatie klantgerichter, marktgerichter en flexibeler? Kortom, ondernemender? Wat betekent dit voor je strategie, organisatie, marketing en financiën?

Pivot of turnaround nodig?

Is er in een behoorlijke "pivot" in je strategie, management of organisatie om weer het kompas naar het Noorden te vinden? Of misschien wel een heuse turnaround?

Financiële crisis?

Genereert je organisatie te weinig inkomsten voor continuïteit? Is de financiering ontoereikend of opgezegd? Of krijg je de aankomende ronde niet gefinancierd?

Organisatorische problemen?

Leidt een niet goed functionerende organisatie tot grote problemen? Met kwaliteit, klanten, financiën of medewerkers? Krijg je het lek maar niet boven?

Stakeholder issues?

Zijn er problemen tussen stakeholders die je organisatie belemmeren? Tussen directieleden? Met aandeelhouders, financiers, leveranciers, klanten of personeel?

Hoe zijn wij in te zetten?

Advisering

Projectmatige inzet als adviseur, ontwikkelaar en/of dealmaker in de bovengenoemde domeinen. Dit kan op urenbasis of voor een vaste projectprijs.

Begeleiding

Vaste inzet als adviseur, coach en/of sparring partner in de bovengenoemde domeinen. Dit kan op urenbasis of voor een vaste prijs per maand.

Management

Inzet als (tijdelijk) manager op het gewenste niveau: project, programma, organisatie-onderdeel unit of overall. Dit kan op urenbasis of voor een vaste prijs per maand.

Midden- & Kleinbedrijf

In de afgelopen decennia hebben wij vele honderden opdrachten uitgevoerd voor het midden- en kleinbedrijf in een grote diversiteit aan branches en levensfases. 

Kunst, cultuur & educatie

We hebben de laatste jaren veel expertise ontwikkeld in het ondernemender, innovatiever en toekomstbestendiger maken van organisaties en ondernemers in deze sektoren.

Zorg, welzijn & sociaal domein

In deze boeiende en maatschappelijk relevante markt zijn wij actief voor ondernemers en organisaties die op zoek zijn naar de juiste strategie, verdienmodellen en groeivormen.

Over ons


In de afgelopen 30 jaren heeft HCH management in de persoon van Henk Ceha veel kennis, ervaring én creativiteit opgebouwd in strategie, groei en ontwikkeling. Van producten, diensten, ondernemers en organisaties. Multidisciplinair.  In elke fase van de levenscyclus. Maar ook in elke stakeholder's rol: als ondernemer "aan den lijve", MT-lid, investeerder, adviseur, coach, intermediair, fondsmanager en interim manager. 
Dit vertaalt zich in waardevolle expertise voor profit- en non-profit organisaties die uitdagingen of problemen ervaren met de groei, ontwikkeling, continuïteit of fase-overgang in de levenscyclus. 
Kenmerkend voor de aanpak van Henk Ceha is dat hij principes en concepten uit bijvoorbeeld de startup-wereld op effectieve en gepaste wijze gebruikt in non-profit organisaties en vice versa. Datzelfde doet hij tussen verschillende branches. Dit leidt vaak tot een vernieuwende maar tegelijkertijd vertrouwde en praktische oplossing.