Zero based SWOT analysis

Bijna elke strategie is gebaseerd op een SWOT-analyse. Te vaak is dit echter meer een invuloefening van de status quo dan de accelerator van het creatief-analytische proces die ze zou moeten zijn. Onze "Zero based SWOT analyse" voorkomt deze valkuil. 

Zero Based Budgeting

De Zero Based SWOT analyse is ontwikkeld naar analogie van het uit de bedrijfseconomie bekende "Zero Based Budgeting".  Kern van deze methode is dat een organisatie of organisatie-onderdeel zich bij het maken van haar taakstellende begroting voor de komende periode niet laat leiden daar de benodigdheden, gebruiken en prestaties van de afgelopen periode, maar vanaf 0 begint met inventariseren en analyseren wat ze nu echt nodig heeft om wat te bereiken. Doel van deze methode is dat het door haar "zero based" uitgangspunt een creatief-analytisch proces op moet starten dat zou moeten leiden tot betere resultaten. 

Zero Based SWOT analysis

Zero Based SWOT analysis is een door HCH management ontwikkelde methode die in feite precies hetzelfde doet met de SWOT analyse als grondslag voor het (her-)ontwerp van de strategie van bedrijven en organisaties. Dit is een interactieve methode waarin wij:

(1) met jouw organisatie helemaal terug gaan naar de basis (mogelijke klantwaarde-proposities),

(2) van daaruit je business case feitelijk opnieuw opbouwen tot een optimaal scenario,
 
(3) deze vergelijken met je huidige business case en status (integraal en multidisciplinair) en

(4) met die van bestaande en (logischerwijs) te verwachten nieuwe concurrenten. 

Dat geheel vormt de analytische basis voor je nieuwe koers die stevige maar zeer logische invloed kan hebben op zowel product, marketing, verdienmodellen, organisatie en uiteraard financiën.

Deze interactieve methode leidt in de praktijk vaak tot verrassende concrete resultaten en tot effectievere strategieën met langere toekomstbestendigheid. Onderstaand vast een overzicht van de elementen die hierin centraal staan, in nauwe onderlinge samenhang met elkaar.

Klantwaardepropositie(s)

Stakeholders analyse

Marketingbaarheid

Customer Lifetime Value

Verdienmodellen

Kanaalstrategieën en positionering

Product- en organisatiemodel

Financieel model

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Zero Based SWOT analysis? Stuur ons dan hier gerust een bericht via Whatsapp of E-mail.

Schrijf ons direct via WhatsApp

Chatten via WhatsApp
Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.