Groei, Grip en Geld

Bijna elke organisatie wil groeien. Maar groeien is een lastig fenomeen, het gaat vaak te langzaam of juist te snel. De kunst is om die groeiformule te ontwerpen en te implementeren die de balans houdt tussen de 3 G's: Groei, Grip én Geld. Dit zijn de 3 pijlers van onze multidisciplinaire aanpak van groeivraagstukken. Zit je met een dergelijk vraagstuk, bouw dan op onze pijlers!

Hoe zijn wij in te zetten?

Binnen het domein Groei, Grip en Geld zijn wij inzetbaar in vraagstukken zoals waar de groeikansen voor je organisatie wel en niet liggen, met welke kanaalstrategie, verdienmodel en organisatiemodel het beste opgeschaald kan worden, hoe de groei te financieren, hoe de groei beheerst gestuurd kan worden en hoe je de sturingsdata hiervoor meet en systematiseert. Dat kan op de volgende manieren:

Advisering

Projectmatige inzet als adviseur en/of creator in het domein van Groei, Grip en Geld. Tegen uurtarief of projectprijs.

Begeleiding

Vaste inzet als adviseur, coach en/of dealmaker in het domein van Groei, Grip en Geld. Tegen uurtarief of maandprijs.

Management

Inzet als (tijdelijk) manager van de implementatie van groei- en beheersingstrajecten. Tegen uurtarief of maandprijs.

Groeistrategie?

Waar liggen de groeikansen voor je organisatie? Welke strategie kan benut die kansen het beste? Wat betekent dit voor je marketing, organisatie, verdienmodel en financiering? 

Groeistuipen (voorkomen)?

Stevig aan het groeien maar tegelijk organisatieproblemen? Of gaat de groei ten koste van kwaliteit? Heb je hierbij hulp nodig of wil je deze groeistuipen juist voor zijn?

Te weinig groei?

Blijft de groei stevig achter bij de verwachting? Was je plan te ambitieus of klopt je strategie niet? Welke strategiewijzigingen kunnen die groei wel realiseren?

Groei managen?

Heb je moeite met het managen van de groei? Is je organisatie optimaal in gericht voor de groei? Welke KPI's heb je hierbij nodig met welke actualiteit en frequentie? 

Groeifinanciering?

Ben je op zoek naar financiering voor de groei van je organisatie? Wil je advies over welke financieringsstructuur voor jouw groeiplan de beste kansen maakt?

Roll out plannen?

Wil je groeien door een roll out van meerdere vestigingen of eenheden? Of zit je er al midden in en ervaar je uitdagingen? Wat is voor jouw organisatie de beste roll out vorm?

Interesse of vragen?

In de afgelopen decennia hebben wij veel kennis, ervaring én creativiteit opgebouwd in dit soort vraagstukken. Multidisciplinair. In elke fase van de levenscyclus en in elke stakeholder's rol. Wil je ook van deze expertise profiteren of heb je andere vragen? Leg dan gerust contact met behulp van onderstaand contactformuliertje. We reageren in de regel snel. Je kunt ons hier ook bellen.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.